Közérdekű adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
(nem releváns adatok nélkül)
I. Szervezeti, személyeti adatok
Adat Információ
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefax- száma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Név: ZTE Kosárlabda Klub Sportszolgáltató Kft.
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.
E-mail: info@ztekosar.hu, technikaivez@ztekosar.hu
Honlap: www.ztekosar.hu
Telefon: + 36 92 310-780
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai https://www.ztekosar.hu/csapat/menedzsment
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) https://www.ztekosar.hu/csapat/menedzsment
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefax- száma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Nagy Zsuzsanna (irodavezető)
Telefon: + 36 92 310-780
E-mail: info@ztekosar.hu

Kis Attila (technikai vezető)
Telefon: + 36 30 650-0883
E-mail: technikaivez@ztekosar.hu

Ügyfélfogadási rend:
Munkanapokon 8 és 16 óra között
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve fel- ügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Név: Zalaegerszeg MJV Önkormányzata
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19.
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19.
E-mail: info@zalaegerszeg.hu, ztekosar@zalaszam.hu
Honlap: https://zalaegerszeg.hu/
Telefon: + 36 92 502-100
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Információ
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, köz- jogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 54/2004. (III.31.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról

2004. évi I. törvény a sportról

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények https://www.ztekosar.hu/jegyvasarlas/jegyvasarlasrol
III. Gazdálkodási adatok
Adat Információ
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2011 - MÉRLEG

2011 - EREDMÉNYKIMUTATÁS

2012 - MÉRLEG

2012 - EREDMÉNYKIMUTATÁS

2013 - MÉRLEG

2013 - EREDMÉNYKIMUTATÁS

2014 - MÉRLEG

2014 - EREDMÉNYKIMUTATÁS

2015 - MÉRLEG

2015 - EREDMÉNYKIMUTATÁS

2016 - MÉRLEG

2016 - EREDMÉNYKIMUTATÁS

2017 - MÉRLEG

2017 - EREDMÉNYKIMUTATÁS

2018 - MÉRLEG

2018 - EREDMÉNYKIMUTATÁS

2019 - MÉRLEG

2019 - EREDMÉNYKIMUTATÁS

2020 - MÉRLEG

2020 - EREDMÉNYKIMUTATÁS

2021 - MÉRLEG

2021 - EREDMÉNYKIMUTATÁS

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Adatok megtalálhatók a kiegészítő mellékletekben.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond https://www.ztekosar.hu/utanpotlas/tao

 

 

Megosztás